top of page

Är du 13-29 år? Har du egna erfarenheter av sexuella övergrepp? Vill du vara med och påverka?

Vi samlar en referensgrupp av unga med egna erfarenheter av sexuella övergrepp för att diskutera kring hur man vill bli bemött, hur man ställer vettiga frågor om sexuella övergrepp och vilket stöd man önskar. Vi behöver era röster för att kunna utveckla hjälpen och vården i vår egen förening och i arbetet med våra samarbetspartners. Gruppen träffas några gånger per termin.

Gruppen är inte en terapigrupp. Kravet är att man fått hjälp att bearbeta sina egna erfarenheter. Alla som deltar har tystnadsplikt och i informationen vi delar vidare syns inga namn. För övrigt får man komma som man är

Har du frågor eller är du intresserad, kontakta oss på:

info@frida.help, 050-5960980


Comments


bottom of page