top of page

Förlusthantering

En ny grupp kring förlusthantering startar torsdag 11.1.2024 på Frida. Anmälan: majo@dreamaconsulting.com eller 050-5862070. Mer info hittas under "Verksamhet". Välkomna!bottom of page