top of page

Höstens grupper 2021

Onsdag 1.9 kl. 18 Stödgrupp för våldsutsatta kvinnor (fortsättningsgrupp)

Måndag 6.9 kl. 18 Förlusthanteringsgrupp

Onsdag 8.9 kl. 15.30 Stödgrupp för tonårsflickor med erfarenhet av sexuella övergrepp

Onsdag 8.9 kl. 18 Stödgrupp för våldsutsatta kvinnor

Grupperna är kostnadsfria och träffas varannan vecka i en termin. Anmälan: 050-5960980/info@frida.help

Varmt välkommen!Comments


bottom of page