top of page

Höstens grupper 2021/Uppdaterad lista

1.9 kl. 18 Stödgrupp för våldsutsatta kvinnor (fortsättningsgrupp)

6.9 kl. 18 Förlusthanteringsgrupp

8.9 kl. 15.30 Stödgrupp för 13-18 åringar med erfarenhet av sexuella övergrepp

8.9 kl. 18 Englishspeaking supportgroup for adults with experience of growing up in a violent/abusive family

Grupperna är kostnadsfria och träffas varannan vecka under en termin. Anmälan: 050-5960980/info@frida.help


Comments


bottom of page