top of page

Nya stödgrupper 2019

Stödgrupp för kvinnor

Start: Onsdag 23.1.2019

Kursledare: Sara Mikander och Majvor Grönroos


Stödgrupp för tonårsflickor

Start: Onsdag 16.1.2019

Kursledare: Sara Mikander och Emma Smeds


Förlusthantering för kvinnor

Start: Torsdag 31.1.2019

Kursledare: Viveca Nylund

Kursavgift: 22 € för kursbok

Sorg och förluster hör till vår vardag, t.ex. vid dödsfall, skilsmässor men också t.ex. när man flyttar, mister ett husdjur eller går i pension. Kursledaren är utbildad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning och följer programmet för sorgbearbetning, ett välbeprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakar. Under våren träffas vi 8 gånger för att bearbeta våra förluster.


Stödgrupp för tonåringar kring sorg och förluster

Start: Måndag 4.2.2019

Kursledare: Mikael Nilsson och Åsa Turpeinen

Dödsfall, skilsmässor, separationer, att flytta, byta skola eller att mista ett husdjur är exempel på förluster som kan påverka oss. Sorg är den normala och naturliga reaktionen vid en förlust. Hur förluster upplevs är helt individuellt. Det finns lika många reaktioner på sorg som det finns människor. Under våren träffas vi 8 gånger för att samtala och bearbeta våra förluster. Kursledaren är utbildad av Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Comments


bottom of page