"Vårmöte" 18.8.2020

På grund av corona-situationen under våren flyttades vårmötet fram och kommer att hållas tisdag 18.8 på Sunds Trädgård. Förutom stadgeenliga ärenden blir det rundtur på Sunds och Majvor Nyholm berättar om "Höst i trädgården". Varmt välkommen!