top of page

"Vårmöte" 18.8.2020 kl. 17.30

Uppdaterat: 6 aug. 2020

På grund av corona-situationen under våren flyttades vårmötet fram och kommer att hållas tisdag 18.8 kl. 17.30 på Sunds Trädgård. Förutom stadgeenliga ärenden blir det rundtur på Sunds och Majvor Nyholm berättar om "Höst i trädgården". Varmt välkommen!

bottom of page