top of page

Vårmöte & föreläsning 29.4.2019

Kvinnojourens vårmöte hålls måndagen den 29.4 på Rosenlund. Förutom stadgeenliga ärenden blir det föreläsning kring temat "Perspektiv från Kenya: kvinnosyn och våld mot kvinnor" med Åsa Wallendahl. Vårmöte kl. 18 och kaffe och föreläsning kl. 18.30. Ingen förhandsanmälan. Varmt välkomna!

Comments


bottom of page