top of page
FRIDA_logo_färg.png

Puh. 050–596 0980
info@frida.help

Raatihuoneenkatu 17 B Pietarsaari

Lähisuhdeväkivalta

Lähisuhdeväkivalta

YKSILÖLLISET TUKIKESKUSTELUT

Varaa aika yksilölliseen tukikeskusteluun soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Keskusteluissa pyrimme mm. käymään läpi kertomuksesi, kartoittamaan tilanteesi turvallisuuden, tukemaan sinua selviytymiskeinojen ja omien vahvuuksiesi löytämisessä sekä tukemaan sinua vanhempana (mikäli sinulla on lapsia). Sinä valitset aina itse, kuinka paljon haluat kertoa. Yksilöllisten tukikeskustelujen lisäksi voit osallistua tukiryhmään. Keskustelut voi varata lyhyelläkin varoitusajalla, joskus jopa samana päivänä. Voit myös tulla tutustumaan toimintaamme ennen kuin päätät useampien aikojen varaamisesta. Voit tulla keskustelemaan kerran tai useampia kertoja, tavallisesti varaamme alustavasti viis käyntiä. Käynnit ovat maksuttomia ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

OHJAAJA: Sara Mikander
 

TUKIRYHMÄ NAISILLE, JOKA OVAT KOKENEET PARISUHTEESSAAN VÄKIVALTAA TAI VÄKIVALLAN UHKAA

Tervetuloa mukaan tukiryhmään naisille, jotka ovat kokeneet parisuhteessaan väkivaltaa tai väkivallan uhkaa.


Kyseessä voi olla fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen tai taloudellinen väkivalta. Olet tervetullut oli kokemastasi väkivallasta kulunut lyhyen tai pitkän aikaa. Osallistuakseen ei tarvitse olla erityisen puhelias, voit tulla mukaan myös aktiivisena kuuntelijana.

ALOITUS: Keväällä 2021
ILMOITUS: 
050-5960980, info@frida.help

VETÄJÄT: Annika Stenvik 

Respect!

Respect!

- tukea seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille 13-29 vuotiaille.

LÄHEISTUKI

Varaa aika yksilölliseen tukikeskusteluun puhelimitse tai sähköpostilla. Keskustelut on suunnattu seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneen vanhemmille, sisaruksille, nykyiselle kumppanille tai muille läheisille. Tukea tarjotaan asiakkaiden kautta, mutta olet tervetullut myös siinä tapauksessa, että seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutunut ei
itse halua/tarvitse apua tai saa apua muuta kautta. Keskustelujen lähtökohtana ovat tämänhetkiset tarpeet. Keskusteluissa voidaan käsitellä esim. tietoa seksuaalisesta hyväksikäytöstä, traumareaktioista
ja sekundaarisesta traumatisoitumisesta sekä keskustella vanhemmuudesta ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneen tukemisesta. Käynnit ovat maksuttomia ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

OHJAAJAT: Sara Mikander ja Sofie Ena
 

YKSILÖLLISET TUKIKESKUSTELUT

Varaa aika yksilölliseen tukikeskusteluun puhelimitse tai sähköpostilla. Pyrimme luomaan turvallisen ympäristön ja avoimen keskusteluilmapiirin. Keskusteluissa työstetään ja rakennetaan uudelleen kokemuksiasi ja tunteitasi sekä jaetaan tietoa traumareaktioista ja pohditaan, kuinka voit jatkaa tilanteessa eteenpäin. Valitset aina itse, kuinka paljon ja mitä haluat kertoa. Yksilölliset tukikeskustelut voi yhdistää tukiryhmään osallistumiseen. Voit varata keskusteluajan lyhyelläkin varoitusajalla, joskus jopa samana päivänä. Voit myös tulla tutustumaan toimintaamme ennen kuin päätät useampien aikojen varaamisesta. Käynnit ovat maksuttomia ja henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

OHJAAJAT: Sara Mikander ja Sofie Ena
 

TUKIRYHMÄ

Tervetuloa seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden tukiryhmään. Ryhmät kokoontuvat kauden aikana kerran viikossa juttelemaan, jakamaan kokemuksia ja juomaan kahvia. Olet tervetullut oli hyväksikäyttö tapahtunut hiljattain tai jo pitemmän aikaa sitten.
Ryhmällä on vaitiolovelvollisuus. Sinun ei välttämättä tarvitse olla erityisen puhelias, vaan jokainen valitsee itse, kuinka paljon haluaa kertoa. 13-18-vuotiaille ja 19-20-vuotiaille on omat ryhmänsä.

OHJAAJAT: Sara Mikander ja Sofie Ena
 

MATERIAALIT

Toimintasuunnitelma kun epäillään seksuaalirikosta

Tapaamispaikka

Tapaamispaikka

Tapaamispaikkatoiminta turvaa lapsen oikeuden molempiin vanhempiinsa. Toiminta mahdollistaa lapsen ja etävanhemman välisen turvallisen tapaamisen. Tapaamispaikan avulla voidaan järjestää valvottuja tapaamisia, tuettuja tapaamisia tai valvottuja vaihtoja, silloin kun se ei muuten ole mahdollista. Tapaamisissa on aina paikalla ohjaaja, jonka tehtäva on turvata lapsen tarpeet ja toimia lapsen hoidon tukena. Tapaamiset voidaan järjestää myös ilman, että vanhemmat tapaavat toisensa.

VALVOTUT TAPAAMISET

VALVOTUT VAIHDOT

TUETUT TAPAAMISET

Tarkoitus on ehkäistä niitä uhkia, joiden vuoksi tapaamisia on valvottava. Paikalla on kaksi ohjaajaa, joista toinen on mukana koko tapaamisen ajan ja toinen voidaan kutsua paikalle tarvittaessa.

Kun lapsen turvallinen siirto vanhemmalta toiselle vaatii tukea. Vaihto tapahtuu Naistenpäivystyksessä.

Kun vanhemmuutta on tarpeen tukea tai meneillään on huoltajuus- ja tapaamisoikeusselvityksiä. Ohjaaja on paikalla tarvittaessa.

FRIDA järjestää seuraavia tapaamismahdollisuuksia

NÄIN TOIMII

Tapaamiset järjestetään FRIDAn tiloissa Raatihuoneenkatu 17 B, missä on käytettävissä lapsiystävällinen keittiö ja olohuone. Lapsen ja vanhemman yhteinen aika on kummallekin intensiivistä ja vaativaa, mistä syystä tapaamisten kesto on korkeintaan 1-3 tuntia. Uudet asiakkaat (lasta tapaava vanhempi, vanhempi, jonka luona lapsi asuu sekä lapsi itse) haastatellaan ennen tapaamisten käynnistämistä, jolloin he pääsevät
myös tutustumaan tiloihin ja sääntöihin.

Tapaamisten toteutuminen edellyttää käräjäoikeuden päätöstä tai kunnan sosiaalilautakunnan vahvistamaa sopimusta.

Tapaamispaikkatoiminta on maksuton. Päivä ja ajankohta sovitaan yhdessä.

Ilmoittaudu keskusteluun/vertaistukiryhmään

06-724 5600

050-596 0980

FRIDA - Väkivallasta vapaaksi      050–596 0980

                                                            06–724 5600

Kokkolan Turvakoti (24 h)              044–3360056

etl_vari_vasen (002)(1).png

Aktia Pankki                    FI23 4055 9020 0185 00

Osoite                                  Raatihuoneenkatu 17 B

                                                      68600 Pietarsaari

bottom of page